Phạm Thị Hồng Thuận

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Hồng Thuận

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Tôi là sinh viên khoa nông học trường đại học Nông Lâm. Từ năm đầu đại học tôi đã yêu thích công việc gia sư, đặc biệt là gia sư hỗ trợ cho các bé cấp 1.
Kinh nghiệm 3 năm hỗ trợ cho các bé; báo bài các môn tiểu học, hỗ trợ các bé rèn chữ, dạy các bé học chữ và tính cơ bản để chuẩn bị vào lớp 1.
Đến nay đã hỗ trợ kèm cặp cho 2 bé lớp lá, 2 bé lớp 1, 2 bé lớp 4 và 1 bé đặc biệt.
Tính cách: vui vẻ, hoạt bát, kiên nhẫn, tâm lí, giao tiếp tốt với các bé

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985