Phạm Thị Huỳnh Mai

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Huỳnh Mai

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận 1, Quận 4, Quận 7, Huyện Củ Chi

Tôi tên là Phạm Thị Huỳnh Mai, sinh năm 1998, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985