Phạm Thị Kim Như

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Kim Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6

Em đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.
Em có đang dạy lớp kĩ năng sống/ phát triển văn hoá đọc và kèm bé lớp Một.
Thời gian dạy có thể linh hoạt theo thời gian học của học viên.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985