Phạm Thị Lệ ( Diễm Mi)

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Lệ ( Diễm Mi)

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 9011997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Hàn
  • Quận 1, Quận 2, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7, Huyện Nhà Bè

đang là giáo viên dạy tiếng hàn việt cho người việt hàn , có kinh nghiệm 1 năm đi dạy, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng hàn, và đang là hướng dẫn viên du lịch tự do, đang dạy tại nhà cho 3 lớp học , giao tiếp tiếng hàn cơ bản và tiếng việt cho người hàn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985