Phạm Thị Mỹ Huyền

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Mỹ Huyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Phú Nhuận

Em là người hoà đồng thân thiện, có trách nhiệm với công việc và rất thích trẻ em

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985