Phạm Thị Na

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Na

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh online, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2
  • Thành Phố Biên Hòa

Tôi tên Phạm Thị Na. Tôi đến từ Biên Hoà. Tôi là sinh viên năm 3 tại trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG TP.HCM.

Hiện tại, tôi đang làm trợ giảng cho người nước ngoài được hơn 01 năm. Ngoài ra, tôi từng làm gia sư môn Văn THCS và dạy Tiếng Anh online trẻ em được hơn 06 tháng. Vì thế, tôi đã tích luỹ được kinh nghiệm và kỹ năng dạy học cho mình.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985