Phạm Thị Phượng Hằng

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Phượng Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Báo bài, Hóa lớp 8, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Tiếng Anh, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Nhật, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Thành Phố Biên Hòa

Có 3 năm kinh nghiệm dạy kèm các bé từ lớp 3 -> lớp 8, dạy các môn Toán, Lý, Hoá, tiếng Anh. Nhiệt tình, rõ ràng, có trách nhiệm với học sinh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985