Phạm Thị Quỳnh Như

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Quỳnh Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 3

Em hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Em kiên nhẫn và có kinh nghiệm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985