Phạm Thị Thanh Hoà

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Thanh Hoà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Giáo viên
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Mình là Giáo viên chuyên ngành giáo dục tiểu học. Hiện mình đang chủ nhiệm lớp 5 cho cấp tiểu học sáng và dạy tiếng anh trung học chiều. Mình đồng thời có chứng chỉ can thiệp ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ. Vì mình muốn việc dạy học sinh được tốt hơn nên mong muốn có thể tìm kiếm và dạy thêm nhiều trẻ đặc biệt. Rất mong được gặp ở trung tâm mình. Mình cảm ơn rất nhiều

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985