Phạm Thị Thu

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Thu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Quảng Ninh
  • Tiếng Anh
  • Thành Phố Hạ Long

Đã tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam chuyên ngành Tài chính kế toán
Có kinh nghiệm nhiều năm dạy môn Tiếng anh cho học sinh cấp THCS
Chứng chỉ hiện có: TOEIC 755
Cam kết dạy nhiệt tình, trách nhiệm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985