Phạm Thị Thu Phương

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Thu Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 27072001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Rèn chữ, Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5
  • Quận 1, Quận 10, Quận 5, Quận Bình Tân

Tốt nghiệp cấp Ba bằng Khá với tổng phẩy 8.2 và điểm thi đại học là 22.2 điểm. Bản thân nghiêm túc và nghiêm khắc đối với các em nhỏ. Thích hợp dạy tiếng anh cơ bản hoặc tiếng anh theo chương trình sách giáo khoa. Có thể dạy toán và tập viết Tiếng Việt cấp 1. Đã thực tập dạy kèm 3 tháng ở trung tâm Speakup Sampham cùng với người nước ngoài.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985