Phạm Thúy Linh

Tạo yêu cầu

Phạm Thúy Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4

Giáo viên tiểu học có kinh nghiệm chủ nhiệm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985