Phạm Trần Thảo Dung

Tạo yêu cầu

Phạm Trần Thảo Dung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 3, Quận 10

Kiên nhẫn, nhiệt tình, chịu khó

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985