Phạm Thương

Tạo yêu cầu

Phạm Thương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7

Mình dạy toán, hoá, tiếng việt anh văn lấy lại căn bản cho các bạn nhỏ, học tập trên tinh thần vui vẻ thoải mái nhưng vẫn hiểu bài. Mình đã dạy và lấy được căn bản cho bạn lớp 5 và 8 hiện vẫn tiếp tục theo học mình các khóa tiếp theo

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985