Phan Dương Thục Hiền

Tạo yêu cầu

Phan Dương Thục Hiền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Đã tốt nghiệp
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Trung cho trẻ em, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9

Họ tên: Phan Dương Thục Hiền
Sinh năm: 1999
Tốt nghiệp năm 2021, cử nhân ngành Luật Kinh tế, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Hiện đang làm chuyên viên pháp lý cho Công ty Luật tại TPHCM

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985