Phan Hải Triều

Tạo yêu cầu

Phan Hải Triều

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Cờ Tướng, Cờ Vua, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 9

Tôi là Phan hải Triều sinh viên năm 4 Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm làm gia sư ở trung tâm, thường xuyên đứng lớp giảng dạy các môn Toán Lý Hóa, có nhiều học sinh đạt điểm cao. Có nhiều em đậu tuyển sinh 10 đạt điểm cao

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985