Phan Hoài Như Quỳnh

Tạo yêu cầu

Phan Hoài Như Quỳnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Nghề tự do
  • Lâm Đồng
  • Đàn Guitar
  • Thành Phố Đà Lạt

Nhận dạy Đệm hát, Fingerstyle
Có nhiều kinh nghiệm chơi đàn và giảng dạy
Nhận dạy buổi tối từ 17h cả tuần

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985