Phan Hoàng Lâm

Tạo yêu cầu

Phan Hoàng Lâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Nhật
  • Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Có chứng chỉ N2 và hơn 5 năm làm vị trí biên phiên dịch cho công ty Nhật Bản , giáo viên cho các trung tâm xuất khẩu lao động và gia sư tại nhà. Luôn đặt mục tiêu của học viên lên hàng đầu, tận tâm yêu nghề.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985