Phan Thị Hồng Hạnh

Tạo yêu cầu

Phan Thị Hồng Hạnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4
  • Quận 10

Sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng kinh tế TP HCM
Ngành ngôn ngữ Anh.
Không nóng tính, yêu trẻ em và nhiệt tình.
Em chưa có kinh nghiệm nhưng sẽ cố gắng hết sức để dạy thật tốt.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985