Phan Xuân Trường

Tạo yêu cầu

Phan Xuân Trường

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Bóng Chuyền, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6

Sinh viên năm 3 đại học bách khoa hcm, vui vẻ hoà đồng dễ tính. Biết chơi bóng chuyền, ở trong đội bóng chuyền của trường, có khả năng chỉ dạy cơ bản.
Dạy cơ bản một số môn học tự nhiên khác như Toán Lý Hoá

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985