Phùng Thị Hà Lan

Tạo yêu cầu

Phùng Thị Hà Lan

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Sinh viên
  • Thái Nguyên
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Thành Phố Thái Nguyên

Có kinh nghiệm giảng dạy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985