Phùng Thị Hồng Nhung

Tạo yêu cầu

Phùng Thị Hồng Nhung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Quận 10

Là sinh viên năm 2 đại học ngoại ngữ - tin học thành phố hồ chí minh. Đã có kinh nghiệm làm gia sư tại nhà 2 năm. Là một người vui vẻ, cố gắng học hỏi và luôn hoàn thành tốt công việc

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985