Phùng Thuý Hằng

Tạo yêu cầu

Phùng Thuý Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển

Giáo viên giáo dục đặc biệt dạy trẻ tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển, trẻ can thiệp tiền học đường.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985