Phùng Thuý Hằng

Tạo yêu cầu

Phùng Thuý Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh

Giáo viên giáo dục đặc biệt dạy trẻ tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển, trẻ can thiệp tiền học đường.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985