Phương Quỳnh Giang

Tạo yêu cầu

Phương Quỳnh Giang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Piano, Đàn Tranh Trung Quốc (Guzheng), Đàn Tranh Việt Nam
  • Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Đã tốt nghiệp trường Trung cấp Văn Hoá Nghệ Thuật Đồng Nai - chuyên ngành biểu diễn Đàn Tranh.
Hiện đang học đại học trường Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh - chuyên ngành biểu diễn Đàn Tranh
Nhận dạy tại nhà,...

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985