Quản Thị Thu Phương

Tạo yêu cầu

Quản Thị Thu Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận 12, Huyện Hóc Môn

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một gia sư. Tôi đã có kinh nghiệm dạy kèm học sinh lớp 6 và lớp 2. Tôi là một người vui vẻ, nhiệt tình, luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ với mọi người xung quanh cũng như học trò của mình

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985