Quế Trân

Tạo yêu cầu

Quế Trân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận 2

Vui vẻ, hoà đồng, thân thiện, siêng năng, cần cù,.............

Đã có kinh nghiệm dạy học 2 năm các lớp 6 7 8 9 môn toán, vật lý, hoá học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985