rần Hoài Thương

Tạo yêu cầu

rần Hoài Thương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Maths, online, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Luyện thi đại học, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Tôi tên là Trần Hoài Thương, hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật HCM với GPA 3.81. Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm luyện thi Đại học cho học sinh cuối cấp hoặc các học viên Toeic. Tất cả các em học sinh tôi dạy kèm đã đạt điểm Anh 8+ và đỗ trường chuyên. Về phương pháp giảng dạy, tôi sẽ sử dụng phương pháp phù hợp với từng học sinh để đảm bảo các em sẽ có thể tiếp thu bài học hiệu quả nhất. Thông thường, sau khi giảng bài tôi sẽ ghi lại những bài học sinh làm đúng và sai và để họ làm lại câu sai vào lần sau, nếu họ làm đúng tôi sẽ giảng qua đề khác. Tôi đã áp dụng cách này để thi vào đại học và sau đó dạy các học sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985