Sonxay Luangoudom

Tạo yêu cầu

Sonxay Luangoudom

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1982
  • Giáo viên
  • Hà Nội
  • Tiếng Thái, Tiếng Việt cho người nước ngoài
  • Quận Hoàn Kiếm, Quận Tây Hồ, Quận Hai Bà Trưng

Tôi là người Lào, tôi đã học tập và sinh sống tại Việt Nam hơn 10 năm, tôi có thể dạy tiếng Lào, Thái và Việt và tiếng Anh. Tôi có thể làm phiên dịch viên, nhận dịch tài liệu.
Sonxay Luangoudom is currently a PhD student at the School of Information and Communication Technology (SoICT), Hanoi University of Science and Technology, Vietnam. Prior to joining SoICT, he was a Lecturer at Champasak University in Laos. His main research interests are in the areas of wireless sensor networks, IoT and network
security.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985