Tạ Khánh Chi

Tạo yêu cầu

Tạ Khánh Chi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2006
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Đàn Bầu, Đàn Piano
  • Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm


Là sinh viên tc 3/6 hệ tài năng chuyên ngành đàn bầu của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra mình học 6 năm đang piano nên có thể dạy kèm thêm các em nhỏ về piano cơ bản.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985