Tài khoản 3689

Tạo yêu cầu

Tài khoản 3689

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý lớp 12
  • Quận 4, Quận 7

Được mọi người đánh giá là một con người nhiệt tình luôn giúp đỡ người khác,lắng nghe người khác nói.Trong suốt thời gian đi học,đều được hoc sinh giỏi 12 năm,thi đại hoc toán dược 8,3,văn được 9 điểm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985