Tài khoản 7320

Tạo yêu cầu

Tài khoản 7320

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Tân Phú, Quận 10, Quận 11, Quận Bình Tân

Mình đã tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm, có kinh nghiệm dạy toán tiếng Việt 2, toán 6, 7. Có kiên nhẫn với học sinh, đặc biệt trẻ chậm tiếp thu.
Cách dạy: nhẹ nhàng, không quát mắng.
Mong tiếp tục nhận lớp môn toán cho học sinh cấp 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985