Tài khoản 9206

Tạo yêu cầu

Tài khoản 9206

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Piano
  • Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6

Kinh nghiệm dạy kèm piano 5 năm, kiên nhẫn, thân thiện, có chứng chỉ giáo viên, có giáo trình, lộ trình học rõ ràng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985