Tài khoản Kỳ Huỳnh

Tạo yêu cầu

Tài khoản Kỳ Huỳnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Bình Định
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Thành Phố Qui Nhơn

Sinh viên có chuyên ngành sư phạm toán đã có kinh nghiệm dạy kèm các cấp. Gia sư hoà đồng,vui vẻ
Dạy từ cơ bản đến nâng cao , dạy cơ bản để lấy lại gốc nâng cao kết quả trong quá trình học tập và có những bài test để kiểm tra trong quá trình học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985