Tất Chí Lâm

Tạo yêu cầu

Tất Chí Lâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Toán 8,8; Lý 9,5; Hoá 9
Tổng điểm khối A00: 27,3

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985