Thái Bình

Tạo yêu cầu

Thái Bình

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6

-Đã có kinh nghiệm dạy từ trước
- là học sinh giỏi trong 12 năm nên khá tự tin về kiến thức nền của bản thân
- Sinh viên Đại Học Kinh Tế
-Vui vẻ dễ hoà đồng với môi trường mới
-Giọng gốc ĐN nên không mang nặng tiếng địa phương
- Sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến từ ph và hs

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985