Thái Bình Dương

Tạo yêu cầu

Thái Bình Dương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8

Mình là Sinh viên năm 2. Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thi THPT QG môn Toán 8,6 - Lý 8

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985