Thân Nguyễn Bảo Trinh

Tạo yêu cầu

Thân Nguyễn Bảo Trinh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Lịch Sử lớp 12, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 7

Hiện đang là sinh viên, học lực khá giỏi, có thể kèm học sinh tiểu học và thcs, các bé chuẩn bị vào học lớp 1

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985