Thanh Bình

Tạo yêu cầu

Thanh Bình

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7
  • Quận Bình Thạnh

Mình đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành Dược sĩ ,ngành được đào tạo 5 năm.mình có kinh nghiệm dạy kèm được 3 năm. Năng lực của mình thiên về các môn tự nhiên. ưu điểm của mình là hiền, nói nhẹ nhàng, giọng miền nam. Gia đình có truyền thống làm nghành giáo nên cũng bị ảnh hưởng lây một chút.......

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985