Thanh Hằng

Tạo yêu cầu

Thanh Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1982
  • Giáo viên
  • Đồng Nai
  • Maths
  • Thành Phố Biên Hòa

Là giáo viên đứng lớp trên 10 năm, nên tôi hiểu rõ với tính cách của mỗi e thì nên giảng bài như thế nào cho các e dễ hiểu

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985