Thảo My

Tạo yêu cầu

Thảo My

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Tiếng Anh, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1

Em là Thảo My, sinh viên năm 2 ngành Quan Hệ Công Chúng tại trường ĐH Kinh Tế Tài Chính TPHCM, đã có kinh nghiệm làm sự kiện, dịch thuật, sale asistant. Em có vốn tiếng anh khá để chỉ các em nhỏ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985