Thảo Tiên

Tạo yêu cầu

Thảo Tiên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh online, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Trẻ chậm nói, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8
  • Quận Bình Thạnh, Quận 4, Quận 7

Tôi tên Thảo Tiên, đang là sinh viên năm 2 khoa Quản Trị Kinh Doanh của trường đại học Tôn Đức Thắng. Bản thân đã pass hết các level Tiếng Anh bằng bài thi đầu vào. Bản thân tôi luôn sẵn sàng học hỏi và luôn chăm chỉ để vượt qua mọi tình huống.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985