Thị Loan

Tạo yêu cầu

Thị Loan

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1
  • Quận 1, Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà Bè

Tôi học chuyên ngành Văn học và tôi là gia sư có sự kiên nhẫn và hiền lành. Tôi rất yêu quý trẻ em.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985