Thu Hà

Tạo yêu cầu

Thu Hà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân, Huyện Từ Liêm, Quận Hà Đông

E là sinh viên khoa dược của học viện y dược học cổ truyền việt nam
E hiện tại đang đi dạy môn toán lớp 7 lớp 8 và lớp 9 , môn lý 10 toán 10 nữa
Em gia đã gia sư tiểu học cho học sinh lớp 3-4-5
E 12 năm đạt học sinh giỏi
Đi thi học sinh giỏi môn toán từ lớp 3 đến lớp 12 Đi thi học sinh giỏi mon lý lớp 7-8-9
E có phương pháp dạy hiệu quả giúp các e nhà mình cso kiến thức tốt nhất

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985