Tiêu Thị Bảo Hân

Tạo yêu cầu

Tiêu Thị Bảo Hân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa, Huyện Châu Đức, Huyện Xuyên Mộc, Huyện Long Điền, Huyện Đất Đỏ

-Nghiêm túc trong công việc.
-Vui vẻ, dễ hoà đồng với học viên.
-Chịu khó tìm tòi và học hỏi.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985