Tô trần hoàng My

Tạo yêu cầu

Tô trần hoàng My

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Nghề tự do
  • Tiếng Anh, Tiếng Trung

Dạy gia sư 4 năm cho nhiều tt gia sư
từng định cư hungary , pháp
chuyên Anh , tiếng Trung vỡ lòng

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985