Tôn Kim Ái

Tạo yêu cầu

Tôn Kim Ái

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Piano
  • Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Học piano, guitar từ nhỏ. Có kinh nghiệm dạy gia sư 3 năm. Dạy cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên và người lớn. Vui vẻ, hoà đồng, kiên nhẫn với học viên.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985