Trần Bảo Thạch

Tạo yêu cầu

Trần Bảo Thạch

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • ký xướng âm, Thanh nhạc, Đàn Piano
  • Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Sinh viên năm 3 nhạc viện tp, ưu điểm là rất thích yêu trẻ, tận tâm, yêu nghề

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985