Trần Châu Bảo

Tạo yêu cầu

Trần Châu Bảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Toán Lớp 1
  • Thành Phố Vũng Tầu

Em hiện đang là sinh viên năm nhất Đại Học Bà Rịa-Vũng Tàu

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985