Trần Đào Bảo Trâm

Tạo yêu cầu

Trần Đào Bảo Trâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Họ tên: Trần Đào Bảo Trâm là sinh viên năm nhất trường Đại học Y Dược TPHCM có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán và Tiếng việt cho các e từ lớp 1-9. Và dạy kèm môn lý lớp 10, lớp 11, lớp 12. Là người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện trong giờ học nghiêm khắc, chỉ bảo hướng dẫn tận tình, có trách nhiệm và nắm chắc kiến thức

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985