Trần Diễm Huyền

Tạo yêu cầu

Trần Diễm Huyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 18091995
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Piano
  • Quận 4, Quận 7

Tôi là giáo viên dạy piano. Đã từng công tác ở trường âm nhạc dương cầm. Tôi học chuyên ngành giáo dục về nghệ thuật. Đang học lên thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học. Đối với tôi, dạy trẻ không chỉ là dạy kiến thức mà còn là giáo dục nhân cách và đem lại nụ cười.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985